H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

Föreningen har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnsjukvårdens område samt barnsjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län.

Helt ny webb i WordPress www.kronprinsessanlovisa.se

Skills

Posted on

10 November, 2021