eLPT

Portfolio eLPT

Ledarprofiltest där ledaren själv skattar sin egen prestationsmiljö utifrån 120 frågor, i 7 dimensioner och med 40 olika variabler. Profilen är resultatet av en självskattning och ger en bra bild av hur ledaren vill ha sin prestationsmiljö organiserad.

Utvecklat Webb i Drupal: www.elpt.se

Skills

Posted on

11 May, 2018